Shortcut’ai
  • k - buvęs lolz’as
  • j - kitas lolz’as
  • c - pakomentuok lolz’ą

Harlem shake.

Harlem shake.

Komentarai

UP